MBTI

TARGET Executive Search sa špecializuje na headhunting a kladie dôraz na systematické priame vyhľadávanie kandidátov. Pre našich klientov poskytujeme aj doplňujúce služby, okrem iného aj assessment s využitím metodiky MBTI, ktorý je účinným nástrojom na rozvoj tímov a jednotlivcov.

MBTI (Myers Briggs Type Indicator) je efektívny nástroj využívaný v oblasti rozvoja tímov a jednotlivcov. Umožňuje zvýšiť úroveň sebapoznania a zároveň pomáha pochopiť a oceniť rozdiely v konaní a chápaní kolegov. MBTI nás učí, ako môžu úspešne spolupracovať rôzne typy osobností. Využitie metodiky MBTI má dokázateľne pozitívny vplyv na zlepšenie vzťahov na pracovisku, rozvoj kariéry, organizačný rozvoj, rozvoj spôsobu vedenia tímu, zlepšenie komunikácie, pomáha pri riadení zmien a tiež pomáha pochopiť reakcie na stresové situácie. Ďalej má využitie pri team-buildingu, tréningu s dôrazom na diverzitu či multikultúrne povedomie.

V prípade záujmu o spoluprácu v tejto oblasti sa prosím obráťte na p. Marianu Turanovú, ktorá je certifikovaným MBTI Step 1  poradcom.

Naše služby

Manažment talentov – Talent Pipeline

Aktívne prezeráme trh so zámerom nájsť najvhodnejší talent podľa zadania klienta.

Headhunting

Aj napriek tomu, že takmer všetky personálne agentúry dnes tvrdia, že robia headhunting, len v zopár prípadoch je to naozaj pravda.

Vysoko diskrétny výber

TARGET Executive Search získala na trhoch strednej a východnej Európy jedinečnú povesť pri vyhľadávaní takýchto pozícií, kedy sa jedná o takzvaný Top Secret Search.

MBTI

Spoločnosť TARGET Executive Search je známa tým, že dôkladne dodržiava metodiku priameho oslovovania a unikátny headhunting.

Garancia zakladateľa spoločnosti

Som presvedčený, že kvalita našich služieb zabezpečí vašu spokojnosť.

Start Up Business – podpora pre začínajúce spoločnosti

Rozbehnite svoje podnikanie v strednej a východnej Európe.

Kariérne poradenstvo

Máte záujem o osobný pohovor zameraný na vašu ďalšiu kariéru? Potom využitie túto službu!

Application form

Vyplňte tento aplikačný formulár a nechajte sa objaviť našimi zákazníkmi.