Резерв от таланти

Класическият хедхънтинг е целенасочено еднократно усилие за постигане на специфична цел. Ние проучваме пазара, за да намерим най-талантливите кандидати за нуждите на клиента ни. Как можем да използваме този уникален метод в подбора за изграждането на резерв от таланти за клиентите ни?

За създаването на резерв от таланти ние влизаме в партньорски отношения с клиента ни и заедно определяме целевите области (например, продажби). След което регулярно прочуваме пазара за таланти, които биха станали част от екипа на клиента ни в бъдеще.  Този текущ хедхънтиг процес има няколко предимства:

1) Дава ясна представа за резерва от таланти.

2) Дава прясна обратна връзка за клиента ни като работодател. „Колко привлекателни сме като работодател?”

3) Помага да се сравнят заплатите с тези, които предлага конкуренцията. „Предлагаме ли адекватно заплащане на хората си?”

4) И последно, но не и по-значимост, позволява на клиента да се възползва от ускорен процес на подбор при необходимост.  Идентифицираните кандидати могат да бъдат активирани и мотивирани далеч по-бързо в сравнение със стандартния хедхънтинг процес.

SERVICES WE DO

Резерв от таланти

We are screening the market to find the best talent for the specific needs of our clients.

Хедхънтинг

Even though today almost all recruitment agencies claim that they also headhunt, just a handful actually do.

Строго Секретно Търсене

TARGET Executive Search has earned a unique reputation in the CEE markets for carrying out such Top Secret Searches.

Типологията на Майерс-Бригс

TARGET Executive Search is known for its thorough direct search methodology and unique headhunting approach.

Гаранцията на основателя

I am convinced that you will be very pleased with the quality of service that you will receive.

Стартиращ бизнес!

Start Up your business in Central and Eastern Europe.

Career Check

You would like to be interviewed by us? Then this is the right service for you!

Application form

Fill our Application Form and get discovered by our clients here